Savaşın Kazananı..

Dünya da yaşamın varlığından beri savaş olmayan insanların canlıların, doğanın ve hayatın felç olmadığı, edilmediği, ocakların sönmediği ve bu sönen ocaklar üzerine şarapların içilmediği, kutlamaların yapılmadığı, ölen veya öldürülenlerin toprağa verilmesinden yada savaş meydanlarında leş kargalarına, kurda kuşa, çakallara yem olduktan sonra hayat yine kaldığı yerden devam ediyor…

Savaşın Kazananı..
Yazar : Tarih : Okunma : 143 views Yorum Yap

Yine bir gün, bir yıl önce birbirini kesenler, kanlarına ekmek doğrayanların aynı masa etrafında oturup konuştukları gülüştükleri ve dost olup (…! ) el sıkıştıkları ve ölenlerin anasının kesesinden gittiği, anaların ağlamasından ocakların sönmesinden başka kazananı var mı..?

 

Sadece Para babaları, Silah tüccarları, eli kanlı katiller ve savaşlardan nemalanan vahşi güruh hariç…!

 

Savaşın adına barışta deseniz, adına Güvercinde deseniz, adına İnsani yardımda deseniz, adına ülkeye demokrasi, din iman getirmek için yaptığınızı da söyleseniz, orada silah kullanılıyorsa, tanklar toplar patlıyorsa, kol bacak, kafalar kopuyorsa onun adı Savaştır. Ve Savaşlar ardında 3 miras bırakır.

 

1-) Harekatlarda ölen yada öldürülen insanların geride bıraktığı gözleri yaşlı, dünyadan zulümden bi haber mazlum ve Yetim Çocukları.

 

2-) Yine bu harekat veya savaşlarda kazananlardan kendilerine bir getiri ve kazanç sağlanmayacak olan ( gösterişten ibaret baş sağlığı ve cenaze fotolarında boy gösteren kazananlar. ) Yüreği kanlı canından can veren, ömründen ömür veren Analar.

 

3-) Harekat veya savaşlar sonrasında ölen tarafa da öldürülen tarafa da silah cephane mühimmat satan eli kanlı katil AMERİKA ve BENZERİ ONURSUZ ŞEREFSİZ KATİL EMPERYALİST PARA BABALARI, KAN EMİCİLER.

 

Evet maalesef  adları ne olursa olsun , Tarihler boyu oynanan ve Dünya durdukça Barışı ve Birlikte yaşamı istemeyecek olan ve Ha bire çeşitli bahanelerle, Kürt-Türk, Alevi-Sünni , Hristiyan-İslam , Dinli dinsiz vb adlarla  çıkartılan iç kargaşalar ve  bu nedenlerden kaynaklı  ölmeler öldürmeler.. Bundan sonrada insanlar, devlet yöneticileri aklı selim, Vatandaşını huzurunu sağlığını ve barışı düşünen tüm etkenler birlikte yaşamı isteyen İNSANLIK. Bütün savaş tam tamlarını toprağa gömmeden, barış çubuklarını tüttürmeden ve Evrensel barışın daim olması için Hz. Muhammedin ( Medine sözleşmesi ) yaptığı sözleşme ve günümüz ve günümüzden sonraki Binlerce yılı bağlayacak tüm dünya ülkelerinin, Rengine, diline, inancına, kimliğine bakılmaksızın ortak deklarasyonla imza atacağı bir SALDIRMAZLIK ŞARTNAMESİ düzenleyip ve ek olarak da hangi devlet buna Muhalefet olur veya saldırı başlatırsa yapılacak sözleşmenin altında imzası bulunan tüm devletlerin ortak harekatı ile  “ ekonomik, psikolojik ve soğuk savaş tedbirlerini uygulayacağı yalnızlaştırılacağı “ madde ile kesinlik kazandırılacak akit yapılması ile artık bu tür tutum ve davranışların yerine, Huzurun barışın ve insanlığın birlikte yaşamın ikame edileceği tüm savaş teknolojilerinin imha edilmesi ve bunların yerine Bilim, teknoloji, Doğa, Canlı, Sevgi ve insanlığın hüküm sürmesi sağlanması şarttır.

 

Bu düşüncelerim belki ÜTOPYA dır, belki benim ve benim gibi Milyonların özellikle de Yetim çocukların gözü yaşlı anaların temenni ve dilekleridir.

 

Ama 3. Sırada yer alan para babalarının ve bunların taşeronlarının, uşaklarının ve Vatan vatan diyerek Vatanını satanların temenni ve düşünceleri olmaz.

 

Geçmişten günümüze Her zaman ve bundan sonrada devam edecek/ ettirilecek adları ne olursa olsun İnsanların ölümleri ile sonuçlanacak olaylara karşı BARIŞ, BARIŞ, BARIŞ HUZUR, HUZUR, HUZUR Demeli ve İnsanlar ölmesin, Çocuklar yetim kalmasın analar ağlamasın demeliyiz.

 

Bombaların atılmadığı, insanların satılmadığı, kol ve bacakların kopması yerine, güllerin, çiçeklerin yeşereceği barış güvercinlerinin uçacağı bir dünya için aşk ile Canlar aşk ile…..

Kemal Atalar Kemal Atalar (zerda2015zerda@gmail.com) Websitesi